Archiwum

Jest 19 produktów.
Archiwum

 

 

Archiwum książki czyli archiwalne,...

 

 

Archiwum książki czyli archiwalne, sprzedane i niedostępne o Wybrzeżu Słowińskim i Krainie w Kratę - Księgarnia Słowińska

Archiwum – instytucja zajmująca się gromadzeniem, przechowywaniem i udostępnianiem zbiorów archiwalnych (akt metrykalnych, dokumentów urzędowych, akt sądowych, akt szkolnych, dokumentów kartograficznych itp.) w budynku posiadającym odpowiednie standardy techniczne do bezpiecznego przechowywania archiwaliów. Archiwizacja to inaczej proces tworzenia, zabezpieczania i klasyfikowania zbioru.
Antykwariat - przedsiębiorstwo zajmujące się handlem starymi przedmiotami, mającymi wartość historyczną, estetyczną lub materialną; sklep oferujący antyki bądź książki (głównie używane). Do przedmiotów sprzedawanych w antykwariatach należą książki, obrazy, rzeźby, meble, stare pocztówki, ryciny, grafiki, rękopisy, wyroby artystyczne, stare gry komputerowe zapisane na oryginalnych nośnikach, numizmaty itp.
Książka - dokument piśmienniczy, zapis myśli ludzkiej, raczej obszerny, w postaci publikacji wielostronicowej o określonej liczbie stron, o charakterze trwałym. Dzisiejsza postać książki wywodzi się od kodeksu, czyli kartek połączonych grzbietem, które wraz z upowszechnieniem pergaminu zastąpiły poprzednią formę dokumentu piśmienniczego, czyli zwój.

 

---

Więcej książek o podobnej tematyce na:
Księgarnia Gryf - Księgarnia Turystyczna - Księgarnia Pomorska - Księgarnia Kaszubska

---

Alior Bank - Kantor walutowy

---

--- Słowińskie Słupskie Książki Książka Książek Kaszubskie Pomorskie! ---

Słowińska Słupska KSIĘGARNIA Kaszubska Pomorska

<<< Wybrzeże Słowińskie On-line >>>

Więcej